1 user responded in this post

Subscribe to this post comment rss or trackback url
User Gravatar
Gool23 said in 20 listopada, 2020 at 15:33

wielu ludzi postrzega pracowników IT jako zamkniętych w sobie ludzi, mało komunikatywnych, bez poczucia humoru, Wszystko zależy od człowieka. “Nie można książki oceniać po okładce”

Leave A Reply

 Username (Required)

 Email Address (Remains Private)

 Website (Optional)